Excite

Privacybeleid

Het eerbiedigen van de privacy van de gebruikers is een sleutelbegrip voor Excite en haar moederbedrijf Ask Jeeves, Inc. Tegen het eind van juli 2005 werd Ask Jeeves een filiaal van IAC/InterActiveCorp. ("IAC") en IAC controleert nu dus het privacybeleid van Excite. Onder de merken van IAC vinden we enkele van de beste ondernemingen van het Internet en we kijken met spanning uit naar de extra hulpmiddelen die IAC de Excite gebruikers zal kunnen verstrekken. IAC heeft ons ge?nformeerd niet van plan te zijn om in de nabije toekomst het privacybeleid van Excite te zullen wijzigen. Dit betekent dat het onderstaande privacybeleid van Excite ook van toepassing blijft nadat we een IAC onderneming worden en dat IAC de persoonlijke informatie van de gebruikers met dezelfde zorg en dezelfde beperkingen zal behandelen als die onder het huidige beleid van toepassing zijn. Bij een eventueel besluit van IAC om in de toekomst het privacybeleid van Excite te herzien zullen deze veranderingen op de door het privacybeleid vereiste wijze bekend worden gemaakt. Voor meer informatie over welke persoonlijke informatie Excite vergaart en hoe die gebruikt kan worden, wordt u verzocht het onderstaande privacybeleid van Excite te lezen. Voor vragen verwijzen wij u naar Excite user support. Hartelijke dank. Wij zullen ons houden aan de Data Protection Act 1998, en alle andere toepasbare wetten met betrekking tot de bescherming van gegevens. Met uw registratie voor de Excite Portal Services geeft u toestemming voor het gebruik en/of de verspreiding van uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden: - het leveren van, of het in staat stellen van derde partijen tot het leveren van, helpdesk faciliteiten welke voor u beschikbaar kunnen zijn en die kunnen leiden tot het verspreiden van uw persoonlijke gegevens aan derde partijen, uitsluitend voor die doeleinden; het leveren, of het in staat stellen van derde partijen, inclusief derde partijen die zich niet in de Europese Unie bevinden, tot het leveren van alle extra services die u van ons verlangt; - zoals keer op keer door de wet wordt vereist of toegestaan. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor de marketing van andere Excite producten en services of van de producten en services van enige derde partij, zonder u eerst de gelegenheid te hebben geboden om vooraf af te zien van dergelijke marketing mogelijkheden. We zijn ertoe verplicht om uw recht op privacy te beschermen. Alle informatie die u ons verstrekt zal worden bewaard op computers die zich in de Europese Unie of de Verenigde Staten van Amerika bevinden. Wij verzamelen informatie over onze gebruikers om ons te helpen de Excite Portal Services constant te verbeteren. Wij gebruiken de door u verstrekte informatie tevens voor het afsluiten van handelsovereenkomsten, waaronder de verkoop van reclameruimte, hetgeen de Excite Portal Service in staat stelt om voor al onze gebruikers gratis te blijven. Voor het gebruik van uw gegevens zullen wij ons altijd houden aan de Data Protection Act 1998 (VK) en alle andere toepasbare wetten met betrekking tot de bescherming van gegevens. Dit Privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op ons gebruik van de door u aan ons verstrekte informatie en uw gebruik van het Excite Portaal en strekt zich niet uit tot uw gebruik van het Internet buiten het Excite Portaal. Welke gegevens verzamelen we van u? Wij verzamelen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u zich bij ons registreert voor de Excite Portal Services. Wij verzamelen tevens alle persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u het Excite Portaal gebruikt om bijvoorbeeld in te schrijven voor wedstrijden of concoursen. We gebruiken ook cookie technologie om uw voorkeur voor bepaalde zones van het Excite Portaal te monitoren. De van de cookies verkregen informatie wordt niet samen met uw persoonlijke gegevens opgeslagen en zal alleen op een anonieme, geaggregeerde basis gebruikt worden. Wij kunnen ook informatie bewaren met betrekking tot alle transacties die u met ons of met elke van onze derde partij detailhandelspartners aangaat. Wij kunnen anonieme informatie verzamelen (bijv. informatie die u niet persoonlijk zal identificeren) over bepaalde zoekopdrachten die u op Excite Sites uitvoert. Wij verstrekken deze informatie aan één van onze partners, AlmondNet, opdat die relevante reclame kan leveren terwijl u websites van andere derde partijen bezoekt. Wij verzamelen geen informatie van zoekopdrachten die persoonlijke informatie, een volwassenen taalgebruik of met gokken te maken hebben. Geen van deze informatie mag gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. Voor meer informatie en voor de mogelijkheid om ervan af te zien dat uw zoektermen op deze wijze verzameld worden, verwijzen wij naar AlmondNet. Wat doen we met de gegevens die wij van u verzamelen? We kunnen de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen gebruiken om een profiel van uw interesses en voorkeuren te creëren. Deze informatie kan verspreid worden naar andere ondernemingen van de Excite groep en zorgvuldig geselecteerde derde partijen en/of gebruikt om u te informeren omtrent producten of services waarin u wellicht geïnteresseerd zou kunnen zijn. Indien u niet wenst dat uw gegevens aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen worden doorgegeven of indien u niet langer ongevraagde e-mails van ons wenst te ontvangen kunt u hier op ieder gewenst moment van afzien in de gebruikersprofiel sectie van het Excite Portaal. Reclame van derde partijen De reclame die verschijnt op het Excite Portaal wordt u, namen ons, geleverd door de web advertising agency. Informatie over uw bezoek aan het Excite Portaal, zoals het aantal keren dat u een bepaalde reclame heeft gezien (maar geen informatie over u, zoals uw naam, adres of enige andere persoonlijke informatie) wordt door het webreclamebureau gebruikt om te bepalen welke reclames voor u geschikt zijn. Voor meer informatie. Bij het u toezenden van reclame kunnen het webreclamebureau en AlmondNet ook cookietechnologie gebruiken, maar zij zullen deze cookies niet gebruiken voor het verzamelen van enige persoonlijk identificeerbare informatie over u. Privé-correspondentie Het is ons beleid om de privacy van priv?-correspondentie te eerbiedigen. Wij zullen de inhoud van via het Excite Portaal verzonden of ontvangen priv?-correspondentie niet opzettelijk inspecteren, tenzij dit wettelijk vereist of toegestaan is. Kinderen en Excite Wij verzamelen niet doelbewust informatie over kinderen en zijn van mening dat kinderen altijd toestemming van hun ouders moeten hebben alvorens enige persoonlijke informatie te verstrekken. In de gevallen dat kinderen specifiek aangemoedigd worden om deel te nemen in het Excite Portaal, zullen zij altijd ge?nformeerd worden om toestemming van hun ouders te vragen alvorens hun bezigheden voort te zetten. Wij bevelen aan dat de ouders actief deelnemen en waar mogelijk het gebruik van hun kinderen van het Excite Portaal monitoren Uw gegevens priv? houden Het gebruik van Nieuwsgroepen of Forums/Chats, hetzij binnen het Excite Portaal, hetzij op het Internet, is geheel voor eigen risico. Dit kan leiden tot het ontvangen van ongevraagde berichten van andere partijen die uw gegevens van dergelijke services hebben overgenomen. Verder moet u niet vergeten dat wanneer u uw gegevens in de Gebruikersrubriek van Excite invoert, deze algemeen beschikbaar zullen zijn voor alle Excite gebruikers. Bekendmaken van gegevens in overeenstemming met de wet We zullen uw gegevens aan de juiste personen bekend moeten maken indien de wet dit vereist of toestaat (bijvoorbeeld aan rechtshandhavingsinstanties in verband met het onderzoek naar een vermoedelijk misdrijf). Wijziging van contactgegevens In het Excite Portaal kunt u uw contactgegevens op ieder gewenst moment updaten of wijzigen. Voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens, of indien u wenst te weten hoe u andere persoonlijke gegevens waarover wij eventueel beschikken kunt controleren of corrigeren, kunt u ons persoonlijk, via e-mail, post of fax bereiken op: Excite Italia B.V. Via Cristoforo Colombo 115 00147 Roma (Italy) Email: info@staff.excite.it Fax: +39 06 455 52 009 Wijzigingen van het beleid Van tijd tot tijd zullen we wellicht het privacybeleid moeten aanpassen. Elke wijziging zal van kracht zijn vanaf het moment van publicatie ervan op het Excite Portaal. U wordt daarom dringend verzocht regelmatig het Privacy Beleid te controleren. Het Privacy Beleid zal altijd gemakkelijk on-line vanaf elk punt van het Excite Portaal toegankelijk zijn.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2018